Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner ofta om förkylning eller influensa, med feber och hosta, men en del har andra symtom. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

 

Covid-19 är en nyligen upptäckt sjukdom och kunskapen om den ökar successivt. 1177 Vårdguiden uppdaterar sin information kontinuerligt och följer rekommendationerna från myndigheterna, till exempel Folkhälsomyndigheten.

För mer information: 1177

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det gör du för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand. 

Du som har allmänna frågor om covid-19

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se.

Ring 113 13 om du har frågor om covid-19.

 

För mer information: 1177

 

Älmhults Vårdcentral drivs av: