Diabetesmottagning

Diabetes

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar.

Om man har diabetes har man för mycket socker i blodet. Det beror på att bukspottskörtelns insulinproduktion inte fungerar som den ska och/eller på att levern "läcker ut" för mycket socker i blodet. Ett vanligt symtom är att man blir trött, blir törstigare och kissar mer.
Typ-2 diabetes är den vanligaste typen av diabetes. Orsaken är inte känd, men förutom att sjukdomen oftast är ärftlig, kan den livsstil man har påverka risken att få diabetes.

För att ta reda på om man har diabetes, måste blodsockervärdet mätas i ett blodprov. Man kan även upptäcka diabetes med hjälp av ett urinprov.
 

Vår diabetessköterska hjälper dig med:

  • Provtagning
  • Information och rådgivning om kost, motion och mediciner
  • Utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll
  • Viktkontroll
  • Uppföljande diabeteskontroller

 

Kontakta vår diabetesmottagning

Diabetessköterskan Ewa Mazij


Tidsbokning tel. 0476-650 800.


 

Länkar:

1177, Diabetes typ-1
1177, Diabetes typ-2
Diabetesförbundet
 

Första besöket sker efter remiss från läkare. Därefter blir du kallad efter olika tidsintervall beroende på behov.


 

Välkommen till oss!

Det är enkelt att bli listad på Älmhults vårdcentral.


Lista dig hos oss!
 

Älmhults Vårdcentral drivs av: