Covid-19

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. 

Undvik att träffa äldre personer

Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer.

Du som bor med någon som är förkyld

Om du känner dig frisk behöver du inte stanna hemma, även om du bor med någon som är förkyld.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka.

Det är vanligt med ett eller flera av följande symtom:

  • feber
  • torrhosta
  • andningsbesvär
  • snuva
  • halsont
  • huvudvärk
  • värk i muskler och leder
  • illamående.

Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

En del får svårare besvär, som lunginflammation.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta genast vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

 

Du som har allmänna frågor om covid-19

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se.

Ring 113 13 om du har frågor om covid-19.

 

För mer information: 1177

 

1177 har även en sidan med samlad information, läs mer här 

Älmhults Vårdcentral drivs av: