MMR, Multimodal rehabilitering

Multimodal rehabilitering (MMR)

riktar sig till dig som är i åldern 16-67 år och har diffus långvarig smärta i rygg, nacke eller axlar.

MMR innebär att vi är ett team bestående av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och psykosocialresurs som arbetar tillsammans med dig som deltagare i en MMR grupp. Gruppen träffas 4 -4½ timmar, 2 dagar/ vecka, under 7 veckor och innehåller bland annat fysisk aktivitet, avspänning, medicinsk yoga, basal kroppskännedom, Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt föreläsningar om olika teman (tex. smärta, stress och ergonomi). Uppföljning individuellt och i grupp sker några veckor respektive några månader efter avslutad grupp.

Målet med MMR är att du ska få verktyg för att kunna hantera din livssituation, förebygga framtida ohälsa och främja återgång till arbete.

Rehabiliteringen utgår från den nationella rehabiliteringsgarantin och ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att du betalar landstingets patientavgifter för dina besök.  Du har under rehabiliteringen möjlighet att få förebyggande sjukpenning.

Är du intresserad av att delta i en MMR-grupp? Prata med din läkare eller ring rehabiliteringskoordinator
Ing-Marie Johansson (sjukgymnast) på tel. 0476- 650 830

 

Välkommen till oss!

Det är lätt att bli patient och listad på Älmhults vårdcentral.
Lista dig hos oss!

 

Älmhults Vårdcentral drivs av: