Avgifter

Patientavgifter i Kronoberg

 

Läs mer på 1177.se 

Avgiftsfri vård för dig som är 85 år och äldre

Från år 2017 är öppenvården utan kostnad för dig som är 85 år och äldre. Öppenvård är den vård som inte innebär att du läggs in på sjukhus.

Barn och unga

För barn och unga är vården avgiftsfri till och med utgången av det år de fyller 19. Det gäller inte intyg och vaccinationer utanför det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vid sjukvårdsbesök/behandling    
    

Typ av läkarbesök Avgift(kr)
Läkarbesök på vårdcentral 150
Tillägg vid hembesök 0
Läkarbesök på jourcentral och akutmottagning 300
Läkarbesök på sjukhusmottagning eller hos specialist* 300
Första besök hos specialist efter remiss från läkare på vårdcentral 150
Telefonrådgivning av läkare 100
Videomöte med vården (även andra yrkeskategorier är läkare) 100


*om din läkare i öppenvården bedömer att du ska skrivas in på sjukhus inom samma dygn, betalar du ändå patientavgift för besöket på vårdcentralen/motsvarande.

 

Vid akuta återbesök inom 24 timmar och för samma sjukdom tas ingen avgift för återbesöket. Det gäller även då återbesöket sker  på annan enhet, förutsatt att det gäller samma åkomma 

 

 

 Annan sjukvårdande behandling '

 

 

Typ av sjukvårdande behandling Avgift(kr)
Besök hos sjuksköterska på vårdcentral, sjukhus och inom psykiatrin 100
Mödravård eller barnhälsovård 0
Besök hos sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, psykolog m fl 100
Uprovning av hjälpmedel 0
Behandling i grupp, t ex bassängträning, hjärtgymnastik 50
Röntgenundersökning samma dag som annat sjukhusbesök 0
Röntgenundersökning efter remiss från vårdcentral 150
Röntgentundersökning efter remiss från specialist, inte samma dag 300
Provtagning, som inte är del av annat besök 100

Dagsjukvård 

 


Typ av sjukvårdande behandling Avgift(kr)
Dagsjukvård 300

 

Åtgärder/behandlingar utan samband med sjukdom  

 


Typ av sjukvårdande behandling Avgift(kr)
Mammografi 0
Gynekologisk cellprovskontroll, efter kallelse (100 kr om du inte bokar av eller bokar om din tid) 0
Gynekologisk cellprovskontroll, på egen begäran 200
Allmän hälsoundersökning, enkel + intyg från 750
Influensa- och pneumokockvaccin som tas vid samma tillfälle 300
Influensavaccin 220
Pneumokockvaccin 220
Influensa- och pneumokockvaccin för särskilda riskgrupper 0 

Kopior av din journal 

Färre än tio sidor kostar ingenting. Vill du ha fler än tio sidor kostar det 6 kronor per sida, även de tio första. Du betalar aldrig mer än 500 kronor per utskrift.

 

Högkostnadsskydd

Man behöver aldrig betala mer än 1 150 kronor för sjukvård under en tolvmånadersperiod.

Köp ett frikort. Om man vill kan man köpa ett frikort. Du betalar då 1 150 kronor, eller den summa som återstår tills hela summan, 1 150 kronor, är betald.

 

Återbud

Om man inte kan utnyttja sin beställda tid ska man avboka den minst ett dygn (24-timmar) i förväg, så tiden kan ges till någon annan.

Obs! Om man avbokar sitt besök inom 24-timmar eller uteblir ifrån sitt bokades besök debiteras man en uteblivande avgift. Uteblivandeavgiften är dubbel patientavgift som kan vara 200 kr, 300 kr eller 600 kr beroende på typ av besök. Det gäller även vid avgiftsbefriade besök.

 

Älmhults Vårdcentral drivs av: